Nahi Kinara Pyar ka{August 30, 2010}  

Advertisements


{April 28, 2010}  {April 28, 2010}  {April 3, 2010}  {April 3, 2010}  {April 3, 2010}  {March 16, 2010}  


{March 9, 2010}   Tum milay jb se


{March 9, 2010}   Humain tmse ha pyar kitna
et cetera